UUS! E-ÕPPE MATERJAL: LIHTNE EESTI KEELE GRAMMATIKA A1-A2-TASEMELE RU

E-ÕPPE MATERJAL “LIHTNE EESTI KEELE GRAMMATIKA A1-A2-TASEMELE” on mõeldud eesti keele kui võõrkeele õppijale A1-A2-tasemel. Õpik on pdf formaadis vene keele baasil ja sisaldavad grammatikatabeleid ja selgitusi ning harjutusi A1-A2-tasemel keeleõppijale. Õpiku juurde kuuluvad interaktiivsed harjutused veebilehel.

7,00 

Kirjeldus

LIHTNE EESTI KEELE GRAMMATIKA A1-A2-TASEMELE VENE KEELE BAASIL

Эстонская Грамматика для начинающих A1-A2

Pdf raamat ja interraktiivsed harjutused veebilehel.

FORMAAT: PDF

LEHEKÜLGI: 82

INTERAKTIIVSED HARJUTUSED VEEBILEHEL – 37 HARJUTUST

SISU

I HÄÄLDUS JA TÄHESTIK (Произношение и aлфавит)

II ISIKULISED ASESÕNAD: MA, SA, TA (Личные местоимения)

III MA OLEN /MA EI OLE

Глагол «быть» и отрицание

IV KÜSISÕNAD: KES? MIS? KAS?

Вопросительные слова

V KES? (NIMETAV) KELLE? (OMASTAV) (Именительный – Кто?)

(Родительный Кого? Чего?-Чей?)

VI AINSUS – MITMUS: SEE – NEED

Eдинственное числo; множественное числo

VII MUL ON / MUL EI OLE (NIMETAV – OSASTAV)

У меня есть…(I – именительный). У меня нет … (III- партитив)

VIII OSASTAV – KEDA? MIDA? MITU?

Партитив – Кого? Чeго? Cколько?

IX ARVSÕNAD –Числительные

X TEGUSÕNADE PÖÖRAMINE (OLEVIK) Спряжение глаголов – настоящее время

XI KUS? KUST? ( Где? Откуда?)

XII MILLAL? (Когда?)

XIII LÄHEN (KUHU?) KÄIN (KUS?) (Я пойду (куда?) Я хожу (где?))

XIV TEGUSÕNADE PÖÖRAMINE (MINEVIK) (Простое прошедшее время)

XV KÄÄNETE KASUTAMINE: NIMETAV, OMASTAV, OSASTAV. 1-е, 2-е, 3-е склонение

OMADUSSÕNA KÄÄNAMINE – MISSUGUNE? Прилагательные. Какой?

XVI KELLEGA? MILLEGA? С кем? С чем?

KELLETA? MILLETA? Без кого? Без чего? KELLENA? кем? KELLELE? Кому?

 XVII MIS KELLAST? MIS KELLANI? MIS PÄEVAST MIS PÄEVANI?

c какого времени (часa), до какого времени? (часa)

XVIII JÄRGARVUD: MITMES? MITMENDAL?

Порядковые числительные:Который? Какой? На каком ~ на котором?

XIX -KS SÕNALÕPUS: KELLEKS­? MILLEKS? MIS KELLAKS? KUI KAUAKS? Oкончание – ks: кем-чем, каким, к какому времени?

XX MA- JA DA-INFINITIIV

ma-инфинитив и da-iинфинитив

XXI KAASSÕNAD: EES- JA TAGASÕNAD

Послелоги и предлоги

XXII KESK- JA ÜLIVÕRRE: SUUREM – SUURIM

Сравнительная степень и превосходная степень прилагательных.

XXIII KESKSÕNA TUD JA –MATA

Причастие на -tud

XXIV TÄISMINEVIK: OLEMA + -NUD

Полное прошедшее время:

XXV SIDESÕNAD (союзы)

Lisainfo

Toode:

Töövihik

Keele tasemed:

A1

Lehekülgede arv:

94

Suurus:

A5

Tugevus:

Pehmed kaaned

Keel:

Русский