EESTI KEELE ÕPPEMATERJALID

Eesti keele õppimiseks on olemas materjalid A1-B2 tasemeni. Saadaval on eesti keele õppimiseks töövihikud, CD-d, DVD-d kui ka 

e-õppe materjalid: mp3 audiod, videod ja interaktiivsed ülesanded. Õppematerjalid aitavad õpilasi ette valmistada A2-, B1- ja B2-taseme eksamiks. Vali enda või oma õpilaste jaoks sobiv tase ja sobivad materjalid.

A1

A1 taseme eesti keele õppe materjalid


- Töövihik
- CD kuulamisülesanded
- MP3 audiod
- videod
- interaktiivsed ülesanded

A2

A2 taseme eesti keele õppe materjalid


- Töövihik
- CD kuulamisülesanded
- MP3 audiod
- videod
- interaktiivsed ülesanded

B1

B1 taseme eesti keele õppe materjalid


- Töövihik
- CD kuulamisülesanded
- MP3 audiod
- videod
- interaktiivsed ülesanded

B2

B2 taseme eesti keele õppe materjalid


- Töövihik
- CD kuulamisülesanded
- MP3 audiod
- videod
- interaktiivsed ülesanded

EESTI KEELE ÕPPIMINE

Immisoft ja Immischool pakuvad erinevaid õppevorme vastavalt igaühe eelistustele. Kui soovid koos teistega õppida, siis on võimalik osaleda kontakttundides kohapeal või videokõne vahendusel Zoomis, kus toimub samamoodi nagu tavalises tunnis õpetaja ja kaaslaste kuulamine, grupitööd, interaktiivsete ülesannete lahendamine, dialoogid, rollimängud ja muud aktiivõppe meetodil põhinevad tegevused. Kui on soov individuaaltundi saada õpetajaga, siis pakub Immisoft Skype tunde ning kui soovid õppida täiesti iseseisvalt, siis on sinu jaoks sobilik e-õppekeskkond. E-õppekeskkonnas saad õppida täpselt omas tempos, lahendada interaktiivseid ülesandeid, kuulata kuulamistekste, vaadata videosid ning õppida grammatikat.

EESTI KEELE KURSUSED KLASSIS

Eesti keele kursused klassis, kus õpetaja viib tundi läb ija koos teiste õpilastega tehakse nii individuaal- kui ka grupitööd, õpitakse lugemist, kirjutamist, grammatikat ja dialooge.

VEEBIKURSUSED ZOOMIS

Eesti keele kursused videokõne vahendusel, kus on olemas õpetaja ning koos teiste õpilastega tehakse nii grupitööd kui ka individuaalselt interaktiivseid ülesandeid, harjutatakse dialooge, lugemist ja kirjutamist.

INDIVIDUAAL TUNNID VEEBIS

Eesti keele individuaaltunnid veebi kaudu, mida toetavad interaktiivsed veebimaterjalid, arvestavad teie individuaalsete vajadustega nii aja kui ka õppeprotsessi osas.
HETKEL EI VÕETA UUSI ÕPILASI!

E-ÕPPE MATERJALID

E-kursused ja videod on kujundatud teadlaste poolt. E-õppe materjalideks on interkatiivsed ülesanded, kuulamistekstid, õppevideod ja testid. Lisaks on paketiga kaasas ka pdf töövihik. Eraldi saab tellida juurde ka käegakatsutava pehmekaanelise töövihiku.